بسته

هنوز کاربر سایت نیستید? در سایت ثبت نام کنید.

lock and key

ورود به بخش کاربری.

Account Login

فراموشی رمزعبور?

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان دوره راهنمایی

هزینه پایان نامه ها: به ازای هر صفحه مبلغ ۱۰۰ تومان محاسبه می شود مثلاً اگر پایان نامه های که خرید می کنید ۱۰۰ صفحه باشد مبلغ ۱۰ هزار تومان هزینه خواهید کرد.
نحوه دریافت پایان نامه: برای مشاهده فهرست و مطالب سایت می توانید به این سایت فروشگاه دانشجویی مراجعه کنید ابتدا موضوع مدنظر خود را در سایت جستجو کنید (یک کلمه هم برای جستجو کافی است) بعد از اینکه موضوع خود را پیدا کردید و فهرست را مشاهده کردید جهت خرید فایل ابتدا روی دکمه خرید و دانلود کلیک کنید. در فرم موجود اطلاعات خود را وارد کنید (نام و نام خانوادگی، ایمیل و موبایل) و سپس بعد از نمایش پیش فاکتور با انتخاب بانک مورد نظر اقدام به پرداخت آنلاین کنید. بعد از خرید لینک دانلود بلافاصله هم برای شما ایمیل می شود و هم نشان داده می شود.

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان دوره راهنمایی

تعدادبرگ: ۹۰ قیمت: ۹۰۰۰

فصل اول (طرح تحقیق)
مقدمه ۲
بیان مساله ۵
اهداف تحقیق ۷
فرضیه های تحقیق ۷
تعریف اصطلاحات ۸
شیوه های فرزندپروری ۸
مکان کنترل ۹

فصل دوم (پیشینه تحقیق)
گفتار اول: خانواده ۱۱
مقدمه
ابعاد شیوه های فرزندپروری ۱۳
بعد «گرم» بودن والدین ۱۳
بعد «کنترل» والدین ۱۴
جنبه های مثبت کنترل والدین ۱۵
جنبه های منفی کنترل والدین ۱۷
بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین ۱۸
الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری ۱۹
والدین دارای اقتدار منطقی ۲۰
والدین استبدادی ۲۱
والدین آزاد گذار ۲۲
والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار) ۲۳
الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند ۲۵
تأثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر ۲۶
نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری ۲۸
گفتار دوم: مکان کنترل
مقدمه ۳۰
مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر ۳۰
درک سازه مکان کنترل ۳۳
تحول شخصیت از دیدگاه راتر ۳۵
جنبه های منفی احاطه و کنترل ۳۷
پیامدهای شخصی منفی ۳۸
پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی ۳۹
بررسی مقیاس های مکان کنترل ۳۹
گفتار سوم: سوابق پژوهشی
الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از کشور ۴۲
ب – تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور ۴۵
ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گستره تحقیقات ۴۹

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۵۷
جامعه آماری ۵۷
نمونه آماری ۵۷
روش نمونه گیری ۵۷
ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی ۵۷
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون ۵۷
روایی ۵۸
پایایی ۵۸
نمره گذاری ۵۸
مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند
روایی ۵۹
پایایی ۶۰
نمره گذاری ۶۱
روش تحقیق ۶۲
شیوه اجرای تحقیق ۶۲
روشهای آماری تحلیل داده ها ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
الف – تحلیل توصیفی ۶۵
ب – تحلیل استنباطی ۷۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق ۷۵
بحث و نتیجه گیری ۷۵
محدودیت های تحقیق
الف – محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر ۷۷
ب – محدودیتهای در کنترل پژوهشگر ۷۸
ارائه پیشنهادها (پیشنهادات) ۷۹
کاربردها ۷۹
منابع ۸۱
پرسشنامه